Skogskampen

Vad är Skogskampen?

Skogskampen

Skogskampen är en heldag för skolelever, där de får prova på och lära sig om orientering. Dagen börjar med olika övningar där eleverna lär sig att passa kartan, karttecken och att stämpla med elektronisk stämpel. Efter det får de använda sina kunskaper på en riktig orienterngsbana och utmana andra klasser i en prestigefylld Klasskamp!

Första Skogskampen ägde rum i Åby utanför Norrköping den 27 april 2010. Mer än 200 årskurs 4 elever deltog och det blev en kanonkul dag med karta, kompass och kompisar!

Vill du också arrangera Skogskampen?

Principen för Skogskampen är att under en dag få skolelever omkring årskurs 4-5 att gå från ”noll-koll” på karta och kompass till att de själva klarar att springa en orienteringsbana. Tanken är att Skogskampen ska vara ett event med många deltagare och flera klasser. För att höja deltagarnas motivation utgör orienteringsbanan en klasskamp där t.ex. en medeltid bland eleverna beräknas och en vinnande klass koras. Målen med Skogskampen är att eleverna ska få en positiv bild av orientering, att några av eleverna vill fortsätta träna orientering och att elevernas lärare får lära sig hur orienteringsundervisning kan gå till.

Vilken väg ni tar för att genomföra detta arrangemang kan varieras men på något sätt måste följande moment övas:

 • Karttecken
 • Passa kartan
 • Stämpla

Karttecken kan tränas t.ex. genom kartteckenmemory, kartteckenstafett, snitslad bana med kontroller som är olika karttecken.

Passa kartan kan tränas t.ex. genom att göra en karta över ett rutsystem (labyrint), en bana som går runt ett hus

Stämpla kan tränas t.ex. genom stämpelstafett som kan varieras i oändlighet genom olika underlag, hinder, löpstil, osv.

När alla momenten är utförda är alla deltagare redo att springa en egen bana! Åtminstone om de i varje steg i startproceduren får hjälp av en funktionär, banan är på grön nivå med glada och ledsna gubbar samt att det finns rikligt med funktionärer utmed hela banan. Gör gärna flera gafflingar av banan så kan flera elever starta samtidigt.

Höj gärna stämningen genom att använda nummerlappar och en speaker som uppmärksammar alla målgångar. Speaker är även väldigt bra för allmän information. För att stärka klassgemenskapen är det effektfullt att trycka upp t-shirts i olika färger till alla deltagare samt att varje klass får en egen klasskylt. Vid många deltagare är det smidigt att varje klass har en egen klassvärd som har koll på tidsscheman och annan information.

Tänk på att ha en handlingsplan för olyckor och skador som kan ske. Det kan vara bra att ha en person på plats som helt enkelt är sjukvårdsansvarig. Ni måste även planera hur deltagarna ska komma till Skogskampen och vad de ska äta under dagen, ordnar ni något eller ordnar alla sådant själva?

Ofta ville en klubb ordna ett rekryteringsarrangemang med de skolelever som finns inom klubbens upptagningsområde. Men varför inte gå ihop flera klubbar och bjud in skolor inom ett större område? Eller är ni ett gäng gymnasieelever som vill göra ett fantastiskt roligt projektarbete? Glöm inte att både muntligt och skriftligt informera hur intresserade deltagare kan fortsätta träna orientering.

För att Skogskampen ska bidra till en bättre orienteringsundervisning är det viktigt att även elevernas idrottslärare blir inbjudna så de kan vara med och bli inspirerade.

 

Checklista

 • Bjud in klasser + deras idrottslärare
 • Engagera så många funktionärer ni tror er behöva
 • Ev. ordna transport för deltagarna
 • Ev. ordna mat till deltagarna
 • Ev. trycka upp t-shirts med Skogskampen-logga
 • Ev. ordna nummerlappar
 • Gör ett tidsschema
 • Katteckenövning
 • Passa-kartan-övning
 • Stämpelövning
 • Lägg gröna banor
 • Hyr SportIdentutrustning om ni inte har egen
 • Konstruera en genomtänkt startprocedur
 • Sätt ut kontroller + glada och ledsna gubbar
 • Ordna högtalarutrustning
 • Bestäm hur klasskampen ska gå till
 • Ev. priser
 • Se över sjukvårdsmaterial
 • Skriv ihop och tryck upp informationslappar om fortsatt träning och kontaktuppgifter till orienteringsklubbar i området.
 • Uppmärksamma arrangemanget till t.ex. lokala tidningen, lokalradion och Skogssport.