Orienteringsövningar

Orienteringsövningar perfekta att använda i skolan!

Här kan ni hitta orienteringsövningar som ger en bra förstålse för hur man orienterar.

Håll utkik efter nya övningar!
Har du tips på en övning som du tycker borde finnas med i listan? Så får ni gärna kontakta oss.

Uppvärmningsövningar / Mindre övningar

”Spring i en skog”

en uteomhusövning

Denna övning är perfekt som uppvärmningslek för de lite yngre eleverna. Lämplig för elever ungefär upp til årskurs 5.

Förberedelser

Skriv gärna en lista (ej növändigt, men detta underlättar) med olika terrängtyper eller hinder du kan stöta på när du är ute och springer orientering. Exempel:

 • Stenig skog
 • Blöt mosse
 • Väldigt många träd
 • Taggbuskar
 • Många grodor
 • Lågt flygande örnar
 • Stenmurar
 • Taggtråd
 • Fällda träd
 • Springa i mål (sista övningen)

Utförande

 1. Låt eleverna springa fritt.
 2. Ropa ut skogens utseende eller hinder och låt barnen agera själva utefter detta. Ex. Ropa: ”stenmurar” och eleverna hoppar alt. låtsas klättra.

”Vädersträck”

en ute-och innomhusövning

Denna övning passar alla åldrar och lär eleverna de olika vädersträcken samtidigt som viss tävlingskänsla ges.

Förberedelser

Ställ ut konor i en/flera kvadrat/er (ca 10*10m) med en kon i vardera hörn och en kon på vardera sida. Varje kon skall stå placerad i ett visst vädersträck. En i norr, en i nordöst, en i öst, en i sydöst osv.

Utförande

 1. Låt två till tre elever ställa sig i mitten av kvadraten med varsin kompass. Dessa skall nu duellera.
 2. Ropa nu ut ett vädersträck och eleverna skall så snabbt som möjligt ta sig till rätt kona med hjälp av att titta på kompassen. Detta kan utföras som en liten minitävling, först till konan får ett poäng etc.
 3. Byt sedan duellanter så att alla får prova lika många gånger.

Material

 • 8 koner per kvadrat
 • Kompasser

Kunskap

Eleverna lär sig använda kompassen och de olika vädersträcken.

 

 

”Kartstafett”

en ute-och innomhusövning

En övning där eleverna får träna sin kondition på ett lekfullt sätt, med inslag av tävling. Övningen passar elever upp till ca. årskurs 6-7.

Förberedelser

Ta fram en till flera kartor beroende på hur många elever du har.

Utförande

 1. Dela in eleverna i lag med max 5st i varje lag. Obs det måste bli jämnt antal lag dvs 2,4,6,8 osv.
 2. Ställ lagen så att de har en sträcka mellan 15-30m mellan sig och ett annat lag.
 3. Lägg kartorna mitt emellan lagen (en karta mellan varje lag)
 4. Ställ upp barnen på ett led och säg klara färdiga gå, då springer den första i varje lag till kartan och ska försöka vara först, den som är först tar kartan och ska springa tillbaka med den till sitt lag, men motståndaren i det andra laget kan vinna kartan genom att hinna ifatt eleven med kartan och dunka i ryggen, på så vis vinner de kartan.
 5. Det lag som vinner kartan vinner också det andra lagets lagmedlem som inte lyckades ta kartan.
 6. Leken är slut när alla elever är i ett lag eller när du avgör att det är dags att bryta.

Material

 • Kartor

Kunskap

Eleverna lär sig att våga springa och att bli trötta, och får på så vis förbättrad kondition.

 

”Under Olfars armar kom”

en uteomhusövning

Denna övning är lämplig för alla åldrar. Övningen går ut på att lära eleverna karttecken med hjälp utav en lek där de även får röra på sig.

Förberedelser

Olfar

Klipp en karta i mindre bitar, det ska finnas en kart bit till alla eleverna och då inte samma kartbit till alla.

Utförande

 1. Utse en som ska vara olfar
 2. Ge alla utom olfar varsin kartbit
 3. Gör upp en plan där de kan springa över någon linje på båda sidor som i ex. underhökenssvingar kom.
 4. Olfar ropar ”under Olfars armar kom”
 5. De andra svarar ”vilket karttecken?”
 6. Olfar säger ett karttecken, t.ex. sten.
 7. Eleverna ser om de har det karttecknet har de det går de säkre annars kan de bli tagna av olfar tills de har tagit sig över linjen på andra sidan.
 8. Leken är slut när en elev är kvar och inte har blivit tagen av olfar.

Material

 • Kartbitar

Kunskap

 • Eleverna lär sig olika karttecken.

”Kartteckenstafett”

en utomhus- och inneövning

Övningen är framtagen av barn- och ungdomsansvariga på SOFT (Svenska Orienteringsförbundet) och är anpassad för att lära ut karttecken. Lämplig för alla åldrar.

Förberedelser

Beställ kartteckenmemory, se ”Övrig information” nedan, eller tillverka en egen kartteckenstafett. På ena sidan av kortet finns ett karttecken och på andra sidan står ett namn på ett annat karttecken.

Utförande

Dela upp deltagarna i lag. En kartteckenstafett per lag. Korten ligger med kartteckenbilderna upp, förutom ett kort som den första i laget har. Om den första i laget får ett kort där det t.ex. står ”sjö”, ska han/hon springa till de andra korten och byta kortet mot det kortet med karttecknet för sjö. Han springer tillbaka till laget och ger nästa person kortet med karttecktet sjö. På baksidan av detta kort står t.ex. ”sten”. Han/hon springer bort till de andra korten och byter kortet mot kortet med karttecknet för sten, osv. När det står ”sjö” på kortet igen har laget gått igenom alla korten och är färdiga.

Material

 • Kartteckenstafetter

Kunskap

Eleverna lär sig karttecken.

 

Övrig information

På svenska idrottsförbundet finns mycket material. Kartteckenstafett finns att beställa här: http://korturl.se/skyj

 

Huvudaktiviteter / Större övningar

”Micro-OL”

en uteomhusövning

Denna aktivitet är lämplig för alla åldrar och funkar bäst att köra i en vanlig idrottshall, men fungerar även på skolgården. Micro-OL är precis vad det låter som; orientering på en liten yta. Att börja orientera i en idrottshall eller på skolgården skapar trygghet hos eleverna då ingen behöver oroa sig för att gå vilse. Därför är det bra att testa på Mikro-OL innan eleverna ger sig ut i skogen.

Förberedelser

  1. Gör en karta, eller skriv ut här på www.skolorientering.se.
  2. Lägg flera olika banor.
  3. Ställ ut föremål enligt kartan och häng ut kontroller.

Tips 1! Tejpa fast ex, rockringar, koner och liknande föremål som lätt rör sig.

Tips 2! Höj svårighetsgraden genom att placera ut fler skärmar än vad som används på banorna.
microOLkarta

Utförande

 1. Förklara vad de olika karttecknen på kartan står för ex. en prick kan vara en kon.
 2. Förklara hur eleverna ska ”passa kartan” efter verkligheten med hjälp av de utplacerade föremålen.
 3. Låt eleverna springa de olika banorna.

Varianter

 • Bokstäver vid kontrollerna istället för/eller tillsammans med orienteringsskärmar, eleverna ska då bilda ett ord av bokstäverna.
 • Stafett

Material

 1. Det som finns med på kartan, t.ex. tjockmatta, bänkar osv.
 2. Kartor
 3. Orienteringsskärmar och ev. stiftklämmor och stämplingskort eller elektronisk stämpling.

Kunskap

 • Skapar trygghet när de använder en karta, när de orienterar helt enkelt.
 • Lär sig passa kartan med hjälp av föremål.

Här nedan hittar du några exempel på micro-OL banor. Dessa går jättebra att skriva ut, eller bara användas som inspiration för att rita egna kartor. Den första är en karta utan bana så att ni kan rita egna banor. Klicka på bilderna för att göra dem stora!